Välkommen på studiebesök

Vårterminen 2022 är ni varmt välkomna på studiebesök följande datum:

Onsdagen den 30 mars kl 13.15 – 14.30
Digitalt
Anmälan senast den 28 mars till anna.m.petersson@regionostergotland.se eller via telefon till 013-23 36 67.

Torsdagen den 12 maj kl 13.15 – 14.30
På Barnahus
Anmälan senast den 10 maj till anna.m.petersson@regionostergotland.se eller via telefon till 013-23 36 67.