Vad är sexuellt övergrepp på nätet?

Sexuella kränkningar och övergrepp mot barn är alla former av sexuella handlingar som tvingas på ett barn av en annan person. Sexuella övergrepp via internet är till en början icke-fysiska, men genom utpressning och hot kan det allteftersom även bli fysiska övergrepp. Ett exempel på ett icke-fysiskt övergrepp är att barnet uppmanas att posera framför en webbkamera. Vissa fall går så långt att barnet tvingas begå fysiska övergrepp på sig själv medan gärningsmannen ser på.

Det kan finnas en uppfattning om att sexualbrott via internet inte är lika skadligt för barn som det som sker ”in real life”, men det stämmer inte. Forskning visar att barn som blivit utsatta icke-fysiskt via internet mår lika dåligt som de som blir utsatta fysiskt. En sak som bidrar till det dåliga måendet är vetskapen om att bilder och filmer när som helst kan spridas, vilket gör att övergreppet aldrig får ett slut.

Vad betyder grooming?

När någon tar kontakt med ett barn under 15 år i sexuellt syfte kallas det för grooming. Brottet kan beskrivas som förberedelse till sexuella övergrepp mot barn och den första kontakten tas ofta via sociala medier eller olika spel. Förövaren är bra på att se barnets sårbarhet och charmar och smickrar barnet och blir som en kompis. Så småningom kan barnet övertalas eller hotas att skicka bilder eller filmer på sig själv eller uppträda inför webbkameran. På grund av att förövaren bygger upp en känsla av medansvar hos barnet är det vanligt att barnet inte vågar berätta, eftersom det känner skam och skuld. När förövaren fått bilder eller filmer används dessa ofta i utpressningssyfte med hot om att sprida dem till vänner och familj. En förövare kan ha kontakt med väldigt många barn samtidigt. Grooming är ett brott.

En dator där det kommer ut en taggig pratbubbla där det står "Gör som jag säger!"

Rädsla för att föräldrarna ska bli arga

Eftersom barn kan ha tvingats till att själva delta aktivt i övergreppen kan de känna skuld och skam över det inträffade. I de allra flesta fallen är det inte barnet själv som har berättat om övergreppen, utan det har uppdagats på annat sätt, till exempel när polisen hittat bilder och filmer på barnet i en misstänkt persons dator.

Barn kan ofta vara rädda för att berätta för att de tror att föräldrarna ska bli arga eller kanske ta telefonen eller datorn ifrån dem. Det är viktigt att man som vuxen tydligt visa att man finns där, är beredd att lyssna och aldrig kommer bli arg på barnet även om det var barnet som själv tog den första kontakten med förövaren eller gjorde något annat som man som vuxen kan tycka är oaktsamt och som man varnat barnet för.