Att uppleva våld i familjen

Att uppleva våld i familjen är när barn ser eller hör när den ena föräldern eller vuxna i familjen slår den andra. Det kan även vara att barn ser eller hör när syskon blir slagna. Barnen är indirekt eller direkt involverade i våldet och det är skrämmande och skadligt för barn att vara i närheten av våld och hot på detta sätt, även fast man själv inte blir slagen och även fast man inte alltid är i samma rum när det sker. Våldet blir särskilt svårbegripligt och kan ge allvarligare konsekvenser just för att det förekommer i en miljö där barnet söker trygghet och från en person som barnet normalt kanske söker stöd och hjälp ifrån. Det händer dessutom i en miljö där barnet har begränsad möjlighet att undkomma de våldsamma situationerna. Barn som upplever våld i hemmet uppvisar en tydligt ökad risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).Det finns också en ökad risk för att själv bli direkt utsatt för våld.

En stor del barn ingriper aktivt mot våldet genom att exempelvis ringa efter hjälp eller genom att försöka förmå den som slår att sluta. Det är också vanligt att barn, genom olika strategier, försöker förhindra att våldet startar eller att det eskalerar. Även konsekvenserna av våldet påverkar barnen negativt, till exempel skador på den förälder som blivit slagen, förstörda möbler och saker i hemmet eller polisingripanden.

Att uppleva våld i familjen kan också kallas för att man bevittnar våld. Från och med 1 juli 2021 finns det ett nytt brott i Sverige som kallas för Barnfridsbrott. Det brottet innebär att det är straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brott i en nära relation.

Ett barn sitter på en säng i sitt rum med ansiktet i sin kudde. Det hörs en röst utanför som säger "Aj! Sluta nu!"