Vad är sexuella övergrepp mot barn?

Sexuella övergrepp är olika sexuella handlingar som sker mot någons vilja. Barn som är under 15 år får inte vara med om några sexuella handlingar över huvud taget. Det gäller även om barnet skulle säga att det vill eller på annat sätt visa att det är med på vad som händer. Den som gör något med barnet kan vara en person som barnet känner, som till exempel en familjemedlem, en släkting, en främling eller ett annat barn/ungdom. Det är aldrig okej även om den som utsätter barnet till exempel försöker göra det till en lek.

Det är alltid den vuxnes ansvar när någonting sker som handlar om sexuella handlingar med ett barn.

När barn upp till 15 år utsätts för sexuella handlingar är det alltså alltid brottsligt, eftersom man inte får ha sex. När barn fyllt 15 år får man ha sex, men om man inte är med på det som sker och inte har sagt ja till de sexuella handlingar som sker så är det brottsligt.

Vad ska man göra om det hänt en själv?

Din kropp tillhör dig. Om du känner dig illa till mods med hur någon har rör vid dig så ska du säga ”NEJ!” till den personen, även om det kan kännas svårt. Det kan vara så att du kanske känner att du inte kan eller vågar säga nej och det är ok. Det är ändå inte ditt fel. Berätta om vad som hänt för en annan vuxen som du litar på. Det kan vara en förälder, släkting, vän, lärare, skolsköterska, skolkurator eller liknande.  

Att berätta

Det kan kännas svårt att berätta för någon annan vad man varit med om. Ibland kan personen som gjort något sexuellt mot barnet säga att de ska vara en hemlighet. Han eller hon kan använda sig av hot och knep för att barnet inte ska berätta. Förövaren kan säga att det är barnets fel eller att barnet, barnets familj eller kanske barnets husdjur kommer att fara illa om barnet berättar. Ibland berättar inte barn därför att de skäms eller är rädda och ibland kan barn behöva berätta mer än en gång innan någon lyssnar, förstår och hjälper till. En del barn säger ingenting för att de inte tror att någon vuxen bryr sig om vad som händer med dem, men det finns alltid någon eller några vuxna som bryr sig.

Ett barn håller fram båda händerna framför sig. Över barnet står det "STOPP"

Hur kan man känna sig om man blivit utsatt för sexuella övergrepp?

Barn kan reagera olika. Många barn kan känna sig arga på den personen eller vara rädda för honom eller henne. Andra barn kan känna skuld, att det som hände var deras fel. Ibland kan man fortfarande tycka om personen som gjorde det, för personen kanske också gör bra saker. Barn kan få svårt att sova, svårt att äta och svårt att koncentrera sig i skolan. Ibland tänker barn mycket på det som har hänt fast de inte vill, och inget känns roligt. Man kan till exempel känna sig ledsen, orolig och arg.

Vem blir utsatt för sexuella övergrepp?

Människor i alla åldrar och av olika kön utsätts för sexuella övergrepp. Det spelar inte någon roll vilken bakgrund man har eller var man kommer ifrån.

Syns det?

Det går inte att se på ett barn att han eller hon har blivit utsatt för något sexuellt. Ibland kan man märka på ett barn att hon eller han inte verkar må bra, men man kanske inte förstår varför. Därför är det så viktigt att barn berättar för någon.

Vem utsätter barn för sexuella övergrepp?

Det syns inte utanpå vem eller vilka som har utsatt barn för sexuella handlingar. Oftast är det inte en främling utan någon som barnet känner väl. Det kan även vara andra barn eller ungdomar.

Varför sker sexuella övergrepp?

Det finns olika förklaringar och det finns olika slags personer som gör detta mot barn. Det är väldigt svårt att veta varför ett visst barn har blivit utsatt. Men en sak vet vi: Vad en vuxen gör är aldrig ett barns fel!

Att få hjälp

Kanske kan du prata med någon som du känner. Mamma, pappa, syskon, kompisar eller någon annan som du tycker om. Du kan också prata med en vuxen som jobbar med att hjälpa barn och deras familjer. Det känns ofta bra att träffa någon som lyssnar på dig och som kan hjälpa dig att må bättre. Eftersom barn reagerar olika kan man behöva hjälp med olika saker. Det kan handla om att förstå det som har hänt, om minnen som stör och som får dig att må dåligt, om att få hjälp med att våga lita på andra igen, om att kunna sova eller koncentrera dig eller helt enkelt att bli gladare. Föräldrar och syskon kan också behöva prata med någon.

Polisanmälan

Barn och ungdomar har alltid rätt att göra en polisanmälan om de har utsatts för ett sexuellt övergrepp, även om det har gått lång tid. Om man inte orkar eller vågar göra anmälan själv kan någon annan hjälpa till med det. Man behöver alltså inte göra anmälan själv för att polisen ska ta emot den.

Om man har gjort en anmälan om sexuella övergrepp till polisen vill polisen nästan alltid prata med det barn/ungdom som har blivit utsatt. Det sker oftast på Barnahus. När polisen är färdig med sin utredning så beslutar en åklagare vad som ska hända, det vill säga om ärendet ska tas till domstol och rättegång, eller inte. Om det inte blir en rättegång beror det på att det, enligt våra lagar, finns starka krav på att saker måste kunna bevisas. För barnen och ungdomarna kan det kännas som att polisen och andra vuxna inte tror på dem, men det handlar inte alls om det utan om att saker ofta kan vara svåra att bevisa.