Information till dig som i din yrkesroll ska följa med ett barn till barnahus

Barnahus – vad är det?

Till Barnahus kommer barn och ungdomar som misstänks ha blivit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp. Det barn som du blivit tillfrågad att följa med ska förhöras av polis. På Barnahus samarbetar socialtjänst, polis, åklagare, barn- och ungdomssjukhuset, barn- och ungdomspsykiatrin, Kvinnokliniken och Rättsmedicinalverket.

Varför har just du blivit tillfrågad att följa med?

Utifrån ett barnperspektiv är det viktigt att barn kan ha med sig en trygg person som de känner till när de ska till Barnahus och ingen av föräldrarna kan vara den trygga personen. Det är därför du är tillfrågad att följa med, eftersom du känner barnet väl. Ofta är den trygga vuxna någon ur personalen på förskola och skola. Din roll är att följa med som en trygg person för barnet och vi i barnahussamverkan uppskattar verkligen att du ställer upp på detta. Du har inget ansvar för något i den process som sen sker.

Informationsblad till dig som trygghetsperson

Det finns ett särskilt informationsblad till dig som ska följa med ett barn till Barnahus. Detta informationsblad ska lämnas till dig, oftast via e-post, av socialtjänsten innan du och barnet ska till Barnahus. På flera förskolor och skolor har man sparat informationen så att den är lättillgänglig vid behov. Klicka här för att hämta informationsbladet.

Har du frågor eller synpunkter?

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Barnahus om du har frågor eller för att framföra synpunkter som gör att vi kan utvecklas till att bli ännu bättre.