Nationella riktlinjer för Barnahus i Sverige

2009 presenterade Rikspolisstyrelsen, i samarbete med åklagarmyndigheten, rättsmedicinalverket och socialstyrelsen, riktlinjer för Barnahusverksamhet i en delredovisning av ett regeringsuppdrag. Förslaget innehåller kriterier på en Bör-nivå för samverkansgrupper liknande Barnahus och en Ska-nivå för verksamheter som benämner sig Barnahus. I dagsläget finns inget gemensamt styrorgan eller myndighet som ansvarar för Barnahus-verksamheterna och kriterierna ska betraktas som rekommendationer.

Riktlinjer för Barnahus i Östergötlands län

I länet finns två Barnahus; Linköping och Norrköping.

Linköpings upptagningsområde:
Boxholm, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög.

Norrköpings upptagningsområde:
Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik.

Rutiner för myndigheternas handläggning och samarbete när det gäller barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn och unga har funnits i Östergötland sedan början på 1980-talet. Det finns en länsrutin som stöd i handläggningen av dessa ärenden: ”Rutiner för handläggning av ärenden som rör misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn, i Östergötlands län

Riktlinjer för Barnahus Linköping

Barnahus Linköping har sammanställda riktlinjer för verksamheten, som är menade att fungera som konkret hjälp för de olika samverkansparterna. Om du är intresserad av att ta del av dessa, är du välkommen att höra av dig till Barnahusteamet.

Europeiska riktlinjer för Barnahus

Inom ramen för EU-projektet Promise har 10 kvalitetsstandards skapats som ett Barnahus bör leva upp till. Barnahus Linköping har haft en aktiv roll i att bidra med kunskap och erfarenhet kring dessa. För mer information: https://www.barnahus.eu/en/the-barnahus-quality-standards/