Ett fotografi över de anställda på Barnahus Linköping som är uppsatt på en vägg med hjälp av en kartnål

Personal

I teamet som har sin stadigvarande arbetsplats på Barnahus ingår två socionomer, en psykolog, en samordnare och en teamassistent. Samordnaren är socionom. Teamet har ett nära samarbete med övriga berörda personalgrupper som är aktiva i sociala, rättsliga och barnmedicinska utredningar; åklagarmyndighet, polismyndighet, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomssjukhus, rättsmedicinalverk samt kvinnoklinik.

Huvuduppgifter för Barnahusteamet

  • Att, utifrån ett barnperspektiv, på olika sätt arbeta för god samverkan mellan samverkansparterna.
  • Kalla till och hålla i samråd.
  • Närvara i medhörningsrum vid förhör.
  • Erbjuda krisstöd till barn och föräldrar som tillhör målgruppen.
  • Rådgivning och handledning.
  • Kompetens- och metodutveckling.
  • Traumafokuserade utredningar på remiss från socialtjänsten.
  • Behandling i form av KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel)

Vi som arbetar på Barnahus

Elenor Sjödin
Socionom
Tel 013-26 36 68

Sara Kinberg
Teamassistent
Tel 013-26 36 67

Anna Petersson
Samordnare/socionom
Tel 010-103 50 46

Anna Nelson
Socionom/leg. psykoterapeut
Tel 010-103 50 08

Vendela Söderbaum
Leg psykolog
Tel 010-103 50 73

Helena Asplund Carlqvist
Leg. psykolog
Tel 010-103 56 08