Ett fotografi över de anställda på Barnahus Linköping som är uppsatt på en vägg med hjälp av en kartnål

Personal

I barnahusteamet som har sin stadigvarande arbetsplats på Barnahus ingår i dagsläget tre socionomer, en psykolog, en samordnare och en teamassistent. Samordnaren är socionom. Teamet har ett nära samarbete med övriga berörda personalgrupper som är aktiva i sociala, rättsliga och barnmedicinska utredningar; åklagarmyndighet, polismyndighet, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomssjukhus, rättsmedicinalverk samt kvinnoklinik.

Huvuduppgifter för Barnahusteamet

  • Att, utifrån ett barnperspektiv, på olika sätt arbeta för god samverkan mellan samverkansparterna.
  • Kalla till och hålla i samråd.
  • Närvara i medhörningsrum vid förhör.
  • Erbjuda krisstöd till barn och föräldrar som tillhör målgruppen.
  • Rådgivning och handledning.
  • Kompetens- och metodutveckling.
  • Traumafokuserade utredningar på remiss från socialtjänsten.
  • Behandling i form av KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel)

Vi som arbetar på Barnahus

Elenor Sjödin
Socionom
Tel 010-103 87 14

Sara Kinberg
Teamassistent
Tel 010-103 86 93

Anna Petersson
Samordnare/socionom
Tel 010-103 50 46

Anna Nelson
Socionom/leg. psykoterapeut
Tel 010-103 50 08

Helena Asplund Carlqvist
Leg. psykolog
Tel 010-104 72 95

Maria Bark
Socionom
Tel 010-103 80 24