Det finns idag ca 30 Barnahus i Sverige. Det är tyvärr svårt för oss att ha uppdaterade kontaktuppgifter till de olika Barnahusen. Det nationella kunskapscentret Barnafrid ansvarar för det nätverk som finns för landets Barnahus, kontakta gärna dem om du har frågor angående Barnahus i Sverige.