Det finns idag 33 Barnahus i Sverige. 247 av 290 kommuner har samverkan med ett Barnahus. Det är tyvärr svårt för oss att ha uppdaterade kontaktuppgifter till de olika Barnahusen. Det nationella kunskapscentret Barnafrid ansvarar för det nätverk som finns för landets Barnahus, kontakta gärna dem om du har frågor angående Barnahus i Sverige. Här är deras hemsida avseende nätverket: Barnahus nätverk