Läkarundersökning

En av sjukvårdens uppgifter inom Barnahus samverkan är att undersöka barn på begäran från polis, åklagare eller domstol. Undersökningarna sker på Barnahus och syftar främst till att dokumentera eventuella kroppsliga skador som kan vara relevanta för brottsutredningen. Till Barnahus kommer barnläkare från H.K.H Kronprinsessan Victorias, barn- och ungdomssjukhus samt som regel rättsläkare från Rättsmedicinalverket i Linköping. Även barnsjuksköterska kan närvara. I visa fall närvarar läkare från Kvinnokliniken, exempelvis när undersökningen handlar om sexuella övergrepp på barn/ungdom som puberterat.

Barnläkaren är specialist på att göra medicinska bedömningar av barn. Vid läkarundersökningar tar barnläkaren reda på barnets hälso- och sjukvårdshistoria. Rättsläkaren har huvudansvar för att skriva rättsintyg utifrån den mediciniska undersökningen av barnet. Rättsläkaren bedömer skadans uppkomst, ålder och läkningsprocess. Ofta deltar även en barnsjuksköterska vars uppgift är att ge stöd till undersökningen utifrån barnets utvecklingsnivå. Samarbetet är viktigt för att kunna upptäcka, utreda och lagföra brott, men också för att utesluta att brott har skett. Eventuella skador dokumenteras i både text och bild.

Det är barnet, vårdnadshavare eller särskild företrädare (om vårdnadshavare ej finns med på Barnahus) som ska ge sitt tillstånd till medicinsk undersökning. Inga barn undersöks med tvång.

Undersökningen avslutas alltid med att berätta för barnet om man hittat några skador och i så fall hur dessa kommer att läkas. Barnet behöver också höra om det är friskt och allt är normalt. Eventuella vårdbehov som upptäcks följs upp av barnläkare eller gynekolog.