Detta är Barnahus Linköpings målgrupp

  • Barn 0-18 år som misstänks ha utsatts för våldsbrott i nära relation eller vardagspåverkande relation.
  • Barn 0-18 år som misstänks ha utsatts för sexuellt ofredande i nära relation eller vardagspåverkande relation.
  • Barn 0-18 år som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp oavsett relation till gärningsman.
  • Barn 0-18 år som utnyttjats för sexuell posering.
  • Barn 0-18 år som agerar ut sexuellt, utsätter andra för sexuella handlingar.
  • Barn 0-18 år som utsätts för hedersrelaterat hot, våld och/eller sexuella övergrepp.
  • Barn 0-18 år som upplevt våld i nära relation.
  • Barn 0-18 år som misstänks ha utsatts för synnerligen grova våldsbrott oavsett relation till gärningsman.

Barn är aktuella i målgruppen till den dag de fyller 18 år.