FN:s konvention om barns rättigheter

Barnahus verksamhet ska ske i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter, som från januari 2020 är inkorporerad i svensk lag genom Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

Artikel 1
Ett barn – det är varje människa under 18 år.

Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3
Barns bästa ska alltid komma i första hand.

Artikel 12
Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågar som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.

Artikel 19
Barnet har rätt att skyddas mot psykiskt eller fysiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar och andra vårdnadshavare.

Artikel 34
Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

Artikel 35
Bortförande, försäljning eller handel med barn ska förhindras.

Artikel 39
Barnet som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och social återpassning.

Artikel 40
Barnet, som är anklagat för brott eller blivit dömt för straffbara handlingar, har rätt till behandling som främjar barnets känsla för värdighet och för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Artikel 42
De stater som anslutit sig till konventionen åtar sig att göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland vuxna och barn.

Tre händer håller i ett hjärta där det ligger en tjej och sover i

Samverkansavtal

Verksamheten Barnahus Linköping utgår från samverkansavtal som undertecknats av samtliga samverkansparter.
De som samverkar är:

Boxholms kommun

Kinda kommun

Linköpings kommun

Mjölby kommun

Motala kommun

Vadstena kommun

Ydre kommun

Åtvidabergs kommun

Ödeshögs kommun

Region Östergötland

Åklagarkammaren i Linköping

Polismyndigheten, polisregion-Öst

Rättsmedicinalverket, Rättsmedicinska enheten Linköping