Om du misstänker att ett barn misshandlas eller på annat sätt far illa ska du anmäla det till socialtjänsten. Socialtjänsten agerar vidare utifrån anmälan. De kan t.ex. göra en polisanmälan och se till att ärendet går vidare till Barnahus. Ring gärna och konsultera socialkontoret om du är osäker på om du bör göra en anmälan. Det kan du göra utan att nämna några namn.

Du som arbetar professionellt med barn har en personlig skyldighet att alltid att anmäla dina misstankar.

Film om hur man kan prata med barn om övergrepp: Dags att prata om

Titta gärna under fliken ”länkar” för att hitta mera information.

Vad händer sedan?

Socialtjänsten har som uppgift att sätta barnets bästa i främsta rummet. I vissa fall blir barnets behov av skydd så stort att man måste agera snabbt och kraftfullt för att hindra risken för att barnet fortsätter fara illa. Men i de flesta fall handlar socialtjänstens insatser om behandlings- eller omsorgsstöd till familjer. I Östergötland finns bra pedagogiska föräldraprogram samt behandlingsprogram där föräldrar kan få bättre verktyg att hantera ilska och frustration i förhållande till sina barn.

Telefonnummer dit du kan ringa och göra en anmälan:

  • Linköping 013-206188
  • Motala 0141-22 53 00
  • Mjölby 0142 – 850 00
  • Åtvidaberg 0120-830 00
  • Ödeshög 0144-350 03, 0144-351 74
  • Vadstena 0143-150 00, 0143-151 66
  • Boxholm 0142-896 25
  • Kinda 0494-190 00
  • Ydre 0381-66 12 00

Vid kvällar och helger har flera kommuner social jour dit man kan vända sig. Detta nummer når man via kommunernas hemsida.

Vid akut eller överhängande fara för ett barn ring:

114 14 eller 112