Utvärdering av barns och föräldrars upplevelse av Barnahus

Barnahus psykolog Helena Asplund Carlqvist har genomfört en utvärdering av barns och föräldrars upplevelser av Barnahus, såsom examensarbete i specialistutbildning inom klinisk psykologi. Studien genomfördes mellan 1 februari 2017 till 1 februari 2018 och bestod av två enkäter, en för barn och en för föräldrar. Enkäterna fylldes i vid ett informationsbesök på Barnahus som föräldrarna bjuds in till inom en vecka efter det att deras barn varit på förhör. De uppmanas att ta med barnen, vilket många gör.

Sammantaget framkom att samverkanspartnerna inom Barnahus på många sätt har lyckats skapa en fin miljö och erbjuder barnen, och även föräldrarna, ett gott bemötande. I materialet framkom dock en upplevelse av brist på information hos barnen, både när barnet hämtades till förhör samt efter förhöret, vilket kunde väcka känslor av oro. Även många föräldrar uttryckte att de saknade information och flera uttryckte oro för vad som ska hända framåt.

Barnahus har fortsatt dessa viktiga utvärderingar och sammanställer dessa årligen. Barnahus arbetsgrupp arbetar också aktivt med att förbättra barns delaktighet och rätt till information i de olika leden i Barnahusprocessen.

Välkommen att höra av dig till oss om du undrar över något, eller om du är intresserad av att ta del av utvärderingen!