Utbildning i TMO, TraumaMedveten Omsorg

Barnahus Linköping har återkommande bjudit in till utbildning i TMO, Traumamedveten omsorg. TMO är en pedagogisk modell kring grundläggande behov hos barn och ungdomar som varit med om svåra påfrestningar och som utsatts för traumatiska händelser. Modellen omfattar kunskap om faktorer som är speciellt betydelsefulla i förhållningssättet för den som är viktig vuxen för barn och ungdomar med traumatiska erfarenheter. Viktiga vuxna kan exempelvis vara familjehemsföräldrar, lärare, förskolelärare, socialsekreterare, m. fl.

Utbildningen har varit mycket uppskattad och har riktat sig till de som arbetar i någon av Barnahus Linköpings samverkanskommuner (Linköping, Åtvidaberg, Kinda, Ydre, Mjölby, Boxholm, Vadstena, Motala, Ödeshög). 

Rädda Barnen äger rättigheterna till utbildningsmodellen och fortsättningsvis är det endast Rädda Barnen själva som håller utbildningar i TMO. Vi beklagar att detta innebär att utbildningen inte längre kan erbjudas genom Barnahus Linköping.