Studiebesök från England

I början av februari fick vi besök av Emma Harewood och Amy Watson från England. Emma arbetar bland annat med CBSS, projektet Journeys och delar av det tidigare EU-projektet Promise. Amy arbetar inom Regeringen med frågor i Barnahus målgrupp. I England finns ett Barnahus, beläget i London (The Lighthouse), men det finns en önskan att sprida samverkansmodellen.