Samtal med barn-utbildning

Nu har utbildningsomgången i Samtal med barn 2023/2024 avslutats. Utbildningen riktar sig till socialsekreterare i våra nio samverkanskommuner och är kostnadsfri. Nästa utbildningsomgång kommer påbörjas i slutet av året och inbjudan skickas ut till våra samverkanskommuner längre fram i tiden.

Hör av er om ni undrar över något: Anna Petersson tel 010-103 50 46, anna.m.petersson@regionostergotland.se