Samtal med barn-utbildning

I november började ny utbildningsomgång i ”samtal med barn”. Utbildningen riktar sig till socialsekreterare i våra nio samverkanskommuner och är kostnadsfri. Denna utbildningsomgång kommer avslutas under våren 2024. Våra samverkanskommuner kommer få inbjudan till nästa omgång som planerar att startas upp i slutet av 2024.

Hör av er om ni undrar över något: Anna Petersson tel 010-103 50 46, anna.m.petersson@regionostergotland.se