Samtal med barn-utbildning

Den 28 november börjar ny utbildningsomgång i ”samtal med barn”. Utbildningen riktar sig till socialsekreterare i våra nio samverkanskommuner och är kostnadsfri. Inbjudan, med länk för anmälan, har skickats ut till samtliga kommuner.

Hör av er om ni undrar över något: Anna Petersson tel 010-103 50 46, anna.m.petersson@regionostergotland.se