Modellen ”Efter barnförhöret”

November 2021 ordnade Barnahus utbildning i ”Efter barnförhöret”, en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar när barn varit på förhör utifrån misstänkt barnmisshandel. Det är Stiftelsen Allmänna Barnhuset som står för utbildningen och Bengt Söderström, Lars Murling och Lars Lindberg var här för att förkovra oss.

Vi är nu väldigt nöjda med att samtliga våra nio kommuner har fått utbildning i modellen så att alla barn i vårt område kan få samma möjligheter till information och stöd efter att ha varit på förhör på Barnahus.

Hör gärna av er till oss om ni vill veta mer!