Modellen ”Efter barnförhöret”

Modellen Efter barnförhöret innebär krisstöd samma dag som barnet förhörts. Behandlingspersonal möter föräldrarna och ger dem stöd att ta emot socialtjänstens och polisens information om anmälan och utredningar.

Vi är väldigt nöjda med att samtliga våra nio kommuner har fått utbildning i modellen så att alla barn i vårt område kan få samma möjligheter till information och stöd efter att ha varit på förhör på Barnahus.

Hör gärna av er till oss om ni vill veta mer!