Europeiskt Barnahusnätverk

Barnahus Linköping är stolt över att vara medlem i det Europeiska nätverket ”PROMISE Barnahus network” som startade 2019. Medlemmarna i nätverket delar en vision om ett Europa där barns rättigheter att skyddas från våld, få stöd och hjälp samt att bli lyssnade på, fullföljs. Tillsammans verkar medlemmarna i nätverket för att möjliggöra verksamheter och aktiviteter som kan främja en positiv inverkan på villkoren för barn som utsätts för våld, både på nationell och europeisk nivå.

Läs gärna mer om nätverket på https://www.barnahus.eu/en/