EU-konferens och besök av Drottning Silvia.

Inom ramen för EU-projektet PROMISE, hölls en konferens i Linköping november 2016. Dagen efter besökte deltagarna vårt Barnahus. De 60-tal deltagarna kom från ca 15 olika länder i Europa. Med anledning av Drottning Silvias och World Childhood Foundation´s intresse att sprida Barnahus-idéen i Europa, deltog Drottningen under en del av konferensen. Drottningen höll tal på konferensen och åkte sedan vidare till Barnahus för ett enskilt studiebesök. World Childhood Foundation har stor del i att Barnahus Linköping kunde starta 2005, då de tillsatte projektmedel.