Besök från Litauen

Representanter från State Child Right Protection and Adoption Service, the Ministry of Social Security and Labour och från the special help and support center for abused children i Litauen har besökt oss för att se hur vi arbetar i Barnahus samverkan. Det är alltid roligt och intressant att träffa barnrättskämpar från världens alla hörn.