Besök från Lettland

Vi är glada över att välkomna besökare som är nyfikna på vår verksamhet. Det är så lärorikt att utbyta kunskap och erfarenheter. Ett gäng från Lettland kom för att hälsa på i slutet av 2023, de flesta från Barnahus i Riga men även representanter från polismyndigheten som kommer arbeta tillsammans med Barnahus i Riga.