Barnombud

Du som har varit på Barnahus har rätt till:

  • Information om rättsprocessen.
  • Stöd och hjälp kring hur du mår.
  • Delaktighet i beslut som rör dig.
  • Att känna dig trygg

Om du undrar över något eller behöver få stöd och hjälp eller om du tycker att något inte blivit bra för dig så kan du höra av dig till Barnombudet som heter Elisabet Kjellander. Barnombudet arbetar på Rädda Barnen.

Telefon: 070-839 32 40
Mail: elisabet.kjellander@rb.se