Barnahusfonden till minne av Stefan Croner.

Stefan Croner var barnläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping. Han var en sann förespråkare för att utsatta barn ska ges det bästa möjliga omhändertagandet och en av påskyndarna för Barnahus Linköpings tillkomst. Hans engagemang och intresse för dessa frågor var väl känt, inte bara i Linköping utan även nationellt. Stefan Croner bidrog tidigt, lång innan Barnahus startade, till att skapa en länsrutin för att berörda myndigheter skyndsamt och effektivt skulle kunna handlägga ärenden rörande barn som misstänktes varit utsatta för misshandel och/eller sexuella övergrepp.

Ändamålet med Barnahusfonden till Stefan Croners minne är att årligen dela ut stipendium till någon person/några personer som i sitt arbete eller ideellt verkat i Barnkonventionens och Barnahus Linköpings anda för att förbättra misshandlade barns situation och omhändertagande.

Stipendiet är nationellt, men vid likvärdiga sökanden bör sökanden från Östergötland prioriteras. 20 000 kr delas årligen ut, att fördelas till en eller flera sökanden.

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta samordnare för Barnahus Linköping: Anna Petersson, telefon 010-103 50 46 eller via e-post anna.m.petersson@regionostergotland.se