Barnahusdagen

2023 års Barnahusdag ägde rum i september och var fullspäckad med intressant kunskap och erfarenheter.

Kjerstin Almqvist pratade om hur barn påverkas av våld. Kjerstin är senior professor i psykologi, Karlstads Universitet. Leg. psykolog, specialist i behandling, leg. psykoterapeut, Institutionen för sociala och psykologiska studier.

Maria Larsson och Lisa Alexandersson från socialtjänsten i Örebro berättade om hur deras insatser för barn med sexuella beteendeproblem.

Hans Elfström, från Allmänna Barnhuset, påminde oss om vikten av att inte lämna barn och familjer i sticket efter barnförhören utan att erbjuda stöd och hjälp i direkt anslutning till förhöret. Hans är en av grundarna till modellen Efter barnförhöret.

Jenny Franzén och Carl Ekenblom från polisen berättade om ett mycket omfattande ärende de utrett avseende sexuella övergrepp, barnpornografi m m. Utredningen inkluderade bland annat infiltration och hemliga tvångsmedel. Fallet har uppmärksammats inom Europol och mer om fallet kan man lyssna på i podden ”Fallen jag aldrig glömmer”.