Barnahus-idéen sprids i Europa

IMG_4343 IMG_4352 IMG_4372

I slutet av mars 2019 föreläste personal från Barnahusteamet på konferens i Szombathely, Ungern, där de har påbörjat ett viktigt arbete med att starta upp ett Barnahus. Fantastiskt att möta engagerade barnrättskämpar i andra delar av världen!