Barnahus-idéen sprids i Europa

Utifrån EU-projekt har personal från Barnahusteamet under 2017, 2018, 2019 och 2020 föreläst på konferenser och utbildningsdagar i flera länder, exempelvis Polen, Tunisien, Slovenien, Cypern, Finland, Tyskland, Ungern och Irland. Det är fantastiskt att möta engagerade barnrättskämpar i andra delar av världen och vi är så tacksamma över att ha kunnat bidra. Idag finns väldigt många bra verksamheter på gång som vi i vår tur kan ta lärdom av.