Barnahusboken

Barnahus Linköping har, tillsammans med illustratör Bettina Johansson, utarbetat en bok om våld i familjen. Boken är uppdelad i två delar. Den första delen handlar om Barnahus och processen som startar när ett barn berättar om våld. Den andra delen handlar om mer generell kunskap om våld, symtom, stöd och behandling samt om rättsprocessen. Är du intresserad av boken kan du höra av dig till oss.

Boken har reviderats under 2022, främst med anledning av att vi kommer flytta Barnahus verksamhet och att vi vill ha bild på det nya huset på framsidan. Så här ser den nya boken ut…