Barnahusboken

Barnahus Linköping har, tillsammans med illustratör Bettina Johansson, utarbetat en bok om våld i familjen. Boken är uppdelad i två delar. Den första delen handlar om Barnahus och processen som startar när ett barn berättar om våld. Den andra delen handlar om mer generell kunskap om våld, symtom, stöd och behandling samt om rättsprocessen. Är du intresserad av boken kan du höra av dig till oss.

Boken reviderades under 2022, utifrån vår flytt till nya lokaler. Så här ser den nya boken ut…