Regional nätverksdag för KIBB och ”Efter barnförhöret”

Behandlare från ”våra” kommuner, som arbetar med KIBB och modellen ”Efter barnförhöret” samlades på Barnahus den 20 oktober för att utbyta erfarenheter. Bengt Söderström från Stiftelsen Allmänna Barnhuset deltog också, då stiftelsen står bakom båda modellerna. Stort tack till alla deltagare för ert fantastiska engagemang!