Föreläsningsdag om mentalisering

Utbildningsdag om mentalisering, en nyckel till god föräldraförmåga.

I april 2021 bjöd Barnahus Linköping in till en utbildningsdag om mentalisering. Under dagen gick leg. psykolog och leg. psykoterapeut Anna Sylvén Björnör igenom vikten av trygg anknytning och varför mentalisering är så centralt för barns utveckling. Hon presenterade även vägar till att känna igen och bedöma mentaliseringsförmåga.

Utbildningen riktade sig främst till socialsekreterare i våra samverkanskommuner, men även många behandlare deltog. Sammanlagt var vi runt 100 deltagare och vi är mycket glada över det stora intresset.