Föreläsning om förhör med förskolebarn

Förra våren hade vi föreläsning med Mikaela Magnusson som är doktor i psykologi och forskare vid Göteborgs Universitet. Under föreläsningen sammanfattade Mikaela resultaten från två stora forskningsprojekt om brottsutredningar som involverar barn i förskoleåldern. Hon gick också igenom aktuell forskning kring evidensbaserad barnförhörsmetodik med utgångspunkt i Kevinfallet – den stora rättsskandalen där två unga pojkar blev felaktigt utpekade som mördare.

Har du några frågor kring föreläsningen, vänligen kontakta Barnahus: info@barnahuslinkoping.se eller 013-26 26 67.