Föreläsning om förhör med förskolebarn

Nu har vi haft föreläsning med Mikaela Magnusson är doktor i psykologi och forskare vid Göteborgs Universitet. Under föreläsningen sammanfattade Mikaela resultaten från två stora forskningsprojekt om brottsutredningar som involverar barn i förskoleåldern. Hon gick också igenom aktuell forskning kring evidensbaserad barnförhörsmetodik med utgångspunkt i Kevinfallet – den stora rättsskandalen där två unga pojkar blev felaktigt utpekade som mördare.

Föreläsningen skedde digitalt den 9 mars och riktade sig i första hand till polisens barnutredare och åklagare i länet. Stort tack till Mikaela och till alla deltagare!

Har du några frågor kring föreläsningen, vänligen kontakta Barnahus: info@barnahuslinkoping.se eller 013-26 26 67.