Föreläsning om boken ”Bara den som vill”

Anna-Carin Magnusson är specialistsjuksköterska, handledare författare och illustratör. Under många år arbetade hon med barn som far illa och har sedan fortsatt att föreläsa om sina erfarenheter och kunskaper till andra. 

Anna-Carins barnbok, Bara den som vill, är en berättelse för barn om kroppen, integritet och gränser.

Förra våren berättade Anna-Carin om boken och hur den både riktar sig direkt till barn, men även är ett exempel på hur vuxna kan samtala med barn om dessa frågor.

Föreläsningen riktade sig i första hand till förskolepersonal i Barnahus Linköpings samverkanskommuner.