Föreläsning om att publicera bilder.

Var får man fotografera och vad är okej att dela? Fokus älskar att fotografera! Hela tiden, både med kameran och med mobilen. När Fokus nu ska bo hos farfar på sommarlovet ska han äntligen få tid att ta tag i sina foto-utmaningar. Snart inser Fokus att hans största uppdrag kommer att bli något helt annat än han tänkt sig … Farfar har nämligen fått en ny telefon och visar sig inte ha det minsta fotovett! Han behöver Fokus foto-skola. Och när farfar sen vill anordna foto-utställning får Fokus verkligen mycket att göra …

”Jag skrev boken för att dela med mig av min kunskap kring publicering. Vi är alla numer publicister och bör därför alla ta ett publicistiskt ansvar. Fokus lär dig att våga ta bilder på rätt sätt, så du vet vad som är okej att fotografera och dela på sociala medier”, säger Mia Karlsvärd som, skrivit boken Fokus fotograferar.

Föreläsning sker den 30 mars kl 15 – 16.30. I samband med föreläsningen, mellan kl 16 – 16.30 kommer barnutredare från polisens ISÖB-grupp (IT-relaterade sexuella övergrepp mot barn) kort berätta om vad som sker när polisanmälan görs i ärenden där bilder av sexuell karaktär sprids via internet. Föreläsningen riktar sig främst till personal inom grundskolan i Barnahus samverkanskommuner, men även andra kan erbjudas att delta i mån av plats.

Föreläsningen är kostnadsfri.

För anmälan, klicka in på länken https://forms.gle/EPq8osZwhXrzsQ5z7.