Föreläsning om barn med sexuella beteendeproblem.

Med ökad kunskap kan vi bättre identifiera, utreda och behandla barn med sexuella beteendeproblem.

Barnahus Linköping bjöd den 9 december in till en halv dags webföreläsning riktad till personal inom socialtjänst i Barnahus samverkanskommuner. Föreläsare var Linda Palmdell, från Humana.

Föreläsningen var välbesökt och vi tackar alla er som visade intresse för detta viktiga ämne.

Är ni intresserade av Lindas pp-presentation vänligen kontakta Barnahus:
013-26 36 67, eller anna.m.petersson@regionostergotland.se