Besök från Barnahus Oslo

2019 hade vi besök från Statens Barnehus Oslo. Vi hade intressanta utbyten av erfarenheter och kunskap och hoppas på fortsatt samarbete.