2021 års Barnahusdag

Den 14 oktober gick 2021 års Barnahusdag av stapeln, digitalt denna gång. Vi lyssnade på Dag Nordanger, Åsa Landberg och Maria Eriksson. Om du är nyfiken på föreläsningarna, kontakta gärna Barnahus. Vi tackar föreläsare och alla deltagare och hoppas verkligen att vi kan träffas på plats nästa år.

I samband med Barnahusdagen delades stipendie ut ur Stiftelsen Barnahusfonden till Stefan Croners minne. I år gick stipendiet till Melinda Jacobs, enligt följande motivering:

”Med stort mod, engagemang och beslutsamhet kämpar Melinda för barns rättigheter och barns bästa. Hon är en sann barnrättskämpe i Stefan Croners anda, då hon på ett konkret sätt står upp för utsatta barn, både som familjehemsförälder och på ett nationellt plan genom Lex Lilla hjärtat. Melinda har synliggjort utsatta barns behov av starkare rättsligt skydd och bättre möjligheter för en god utveckling. Hon är en förebild för hur vi som enskilda individer kan göra skillnad för barn i Barnahus målgrupp.”

Stipendiet delades ut av Stefan Croners son Tobias Croner.