Utbildningsdag om barn med sexuella beteendeproblem

Med ökad kunskap kan vi bättre identifiera, utreda och behandla barn med sexuella beteendeproblem. Barnahus Linköping bjuder in till en utbildningsdag riktad till personal inom socialtjänst i Barnahus samverkanskommuner. Utbildningen kommer ske den 11 mars och är kostnadsfri.

Utbildningen kommer hållas av Linda Palmdell och innehåller följande:
Barn och unga med sexuella beteendeproblem
Barns sexualitet och ungas sexuella utveckling; vad är vanligt och vad är avvikande utveckling?
Sex som skadar – sexuella övergrepp
Syskonövergrepp
Pornografins inverkan vid sexuella övergrepp
Utredning och behandling i öppenvård och på institution
Tips på ärendehandläggning
Konsekvenser av sexuella övergrepp
Kort om trauma

 

För mer information och länk till anmälan, se inbjudan: Barn med sexuella beteendeproblem

Om det blir fullbokat kan vi behöva prioritera de som utbildningen riktar sig till i första hand, d v s personal inom socialtjänst.

Välkomna!

Fler nyheter