Utbildning om våld och sexuella övergrepp mot barn med funktionsnedsättning

Varje barn har rätt att växa upp utan våld och övergrepp och målet är att allt våld mot barn ska upphöra. Men dit är det en bit kvar och många barn i Sverige är fortfarande utsatta för en eller flera former av misshandel.

Genom forskning vet vi att barn med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom löper ökad risk att utsättas för alla former av övergrepp. Trots detta, är det sällan det kommer till omgivningens kännedom vilket exempelvis kan bero på att det finns kommunikationssvårigheter som gör det svårt att prata om dessa teman.

För att öka kunskapen inom området, har Barnahus ordnat två halvdagsutbildningar i traumakunskap. Utbildningen har riktats till de som möter barn med funktionsnedsättning i vardagen. Utbildningen har hållits av Bengt Söderström, från Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Ingrid Mattson Muller. Ingrid arbetar med olika kommunikationsstöd och är med i projektet Bildsamt som handlar om bildstöd som stöd i samtal om våld och övergrepp.

Vi tackar alla deltagare för visat intresse!

 

IMG_6359

 IMG_3181

 

Fler nyheter