Utbildning i samtal med barn, hösten 2018 – våren 2019

Barnahus Linköping anordnar utbildning i samtal med barn, två gånger per år. Utbildningen riktas till socialsekreterare i samverkanskommunerna. Den utbildningsomgång som nu pågår startade i december 2018 och avslutas i april 2019. Hör av er till Barnahus om ni har frågor kring utbildningen.

Fler nyheter