Utbildning i samtal med barn, våren 2018

Barnahus Linköping anordnar utbildning i samtal med barn två gånger per år. Utbildningen riktas till socialsekreterare i samverkanskommunerna. Vårens utbildningsomgång startar den 5 februari. Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 12 januari. För mer information och anmälan: Samtal med barn VT 2018

Fler nyheter