Traumamedveten omsorg (TMO)

Traumamedveten omsorg handlar om kunskap och färdigheter för vuxna som arbetar direkt med barn och ungdomar som varit med om svåra påfrestningar och trauma. Barnahus Linköping erbjuder utbildningar i TMO, riktat till samverkanspartners. Den 28-29 augusti gick den första utbildningen av stapeln och vi tackar alla deltagare.

Fler nyheter