Traumamedveten omsorg (TMO)

Traumamedveten omsorg handlar om kunskap och färdigheter för vuxna som arbetar direkt med barn och ungdomar som varit med om svåra påfrestningar och trauma. Barnahus Linköping håller 2-dagarsutbildningar i TMO och dessa erbjuds till de aktörer som ingår i vårt samverkansavtal och upptagningsområde. Nästa är den 23 – 24 januari 2019. Intresset är mycket stort och det finns tyvärr begränsat antal platser. Utbildningen återkommer 2-3 per år.

Film om TMO: film

Inbjudan:

TMO 23-24 jan 2019

Fler nyheter