Traumamedveten omsorg (TMO)

Traumamedveten omsorg handlar om kunskap och färdigheter för vuxna som arbetar direkt med barn och ungdomar som varit med om svåra påfrestningar och trauma. Barnahus Linköping håller 2-dagarsutbildningar i TMO och dessa erbjuds till de aktörer som ingår i vårt samverkansavtal och upptagningsområde. Nästa tillfälle är den 5 – 6 november 2018, platserna är dock redan fullbokade. Utbildningen återkommer 2-3 gånger per år och första tillfället 2019 planeras till jan/feb.

Fler nyheter