Traumamedveten omsorg (TMO)

Traumamedveten omsorg handlar om kunskap och färdigheter för vuxna som arbetar direkt med barn och ungdomar som varit med om svåra påfrestningar och trauma. Barnahus Linköping erbjuder 2-dagarsutbildningar i TMO, riktat till samverkanspartners. Vårens utbildningstillfälle hölls i mars. Nästa tillfälle kommer bli under hösten 2018. Information om detta kommer läggas ut på hemsidan. Samverkanskommunerna får även direkta inbjudningar.

Fler nyheter