Studiebesök

Två gånger per termin bjuder Barnahus Linköping in till studiebesök. Tiderna för hösten 2018 är:

Måndagen den 15 oktober, kl 13 – 14.30.

Måndagen den 10 december, kl 13 – 14.30.

Vi börjar med en presentation och visar sedan lokalerna, vilket innebär att ni behöver vara på plats kl 13.

Anmälan sker genom telefon till 013-263667 eller mail till sara.kindberg@linkoping.se. Vi behöver ha namn och kontaktuppgifter och anmälningarna ska vara oss tillhanda senast måndagen innan respektive tillfälle.

Välkomna!

Fler nyheter