Studiebesök

Två tillfällen per termin erbjuder Barnahus Linköping studiebesökstider, då vi informerar om verksamheten och visar lokalerna.  Vårterminens tider:

Måndagen den 25 mars kl 13.00 – 14.30. Anmälan senast den 19 mars

Måndagen den 20 maj kl 13.00 – 14.30. Anmälan senast den 14 maj.

Anmälan sker till vår teamassistent Sara Kinberg:
sara.kinberg@linkoping.se
Tel 013-26 36 67

Vänligen uppge namn och kontaktuppgifter vid anmälan.

Varmt välkommen!

Fler nyheter