Stipendie från Barnahusfonden

Stefan Croner var barnläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping. Han var en sann förespråkare för att utsatta barn ska ges det bästa möjliga omhändertagandet och en av påskyndarna för Barnahus Linköpings tillkomst 2005. Hans engagemang och intresse för dessa frågor var väl känt, inte bara i Linköping utan även nationellt.

Syftet med Barnahusfonden till Stefan Croners minne är att årligen dela ut stipendium till någon person eller några personer som i sitt arbete eller ideellt verkat i Barnkonventionens och Barnahus Linköpings anda för att förbättra misshandlade barns situation och omhändertagande.

Stipendiet kommer delas ut i Linköping, i samband med Barnahusdagen den 24 september.

För mer information, ansökan eller nominering: Minnesfond Stefan Croner 2019

Välkomna med er ansökan eller nominering!

 

 

 

Fler nyheter