Nationellt kunskapscenter, Barnafrid

I augusti 2014 gav Regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att göra en utlysning bland statliga universitet och högskolor i Sverige och föreslå vilket av dessa som bör få i uppdrag att vara ett nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Socialstyrelsen föreslog att Linköpings universitet ska få detta uppdrag och i juni fattade Regeringen beslut enligt förslaget. Barnahus Linköping är väldigt glada över detta och ser fram emot vidare samarbete. Länk till Barnafrid

Fler nyheter