Utredning


Barnahus erbjuder traumafokuserade utredningar på remiss från socialtjänsten.

Utredningarna kan innehålla:

  • utredande samtal med barn
  • barnpsykologisk utredning
  • kartläggning av barnets beteende och funktion
  • genomgång av tidigare utredningar och journaler på BUP, socialtjänsten och ev. polisförhör
  • fördjupade intervjuer med föräldrar
  • intervjuer med förskole- och skolpersonal
  • utredningarna avslutas med rekommendationer

Syftet med traumafokuserade utredningar

När man som socialsekreterare har en oro om att ett barn uppvisar ett beteende som kan tyda på att barnet varit utsatt för övergrepp eller misshandel kan man på Barnahus få hjälp med en traumafokuserad utredning. Huvudsyftet med utredningen är att ta reda på om barnet uppvisar symtom på evenuellt trauma samt att under strukturerade former ge barnet möjlighet att kunna berätta om ett eventuellt trauma.

Remissförfarande

Innan remiss skickas till Barnahus är det bra med muntlig kontakt, detta är dock inte nödvändigt. Barnahusteamet tar kontakt med handläggande socialsekreterare när remiss inkommit. Ofta behövs en del förtydliganden innan remiss kan tas emot eller avvisas.