Nationella riktlinjer för Barnahusverksamhet


2009 presenterade Rikspolisstyrelsen, i samarbete med åklagarmyndigheten, rättsmedicinalverket och socialstyrelsen, riktlinjer för Barnahusverksamhet i en delredovisning av ett regeringsuppdrag. Förslaget innehåller kriterier på en Bör-nivå för samverkansgrupper liknande Barnahus och en Ska-nivå för verksamheter som benämner sig Barnahus. I dagsläget finns inget gemensamt styrorgan eller myndighet som ansvarar för Barnahus-verksamheterna och kriterierna skall betraktas som rekommendationer.