Länsrutin


”Rutiner för handläggning av ärenden som rör misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn, i Östergötlands län”, har kommit till för att vara ett stöd i handläggningen av barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn.

Rutiner för myndigheternas handläggning och samarbete när det gäller barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn och unga har funnits i Östergötland sedan början på 1980-talet.

Ladda ner!