Länsrutiner


Rutinen ”Att tänka på…” har kommit till för att vara ett stöd i handläggningen av barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn.

Rutiner för myndigheternas handläggning och samarbete när det gäller barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn och unga har funnits i Östergötland sedan början på 1980-talet.

Om du arbetar i Östergötland med barn och ungdomar bör du ha länsrutinen i bokhyllan.

Ladda ner!