KIBB


Barnahus Linköping erbjuder behandling i form av KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel). KIBB är en familjebehandlingsmetod som kan användas när det finns risk för och/eller har förekommit någon form av fysisk misshandel mot barn. Metoden är manualbaserad och finns både som grupp- och som individuell behandling. Vid 16 mötestillfällen träffar föräldrar och barn varsin behandlare i ca 45 minuter, vartefter man träffas tillsammans i ytterligare 45 minuter. Olika teman tas upp vid behandlingstillfällena.

KIBB startade som ett samverkansprojekt 2007, där Barnahus Linköping var en av fyra medverkande verksamheter. Samverkansprojektet drevs av Allmänna Barnahuset. Pilotstudien presenterades 2011 och visade positiva resultat. Barnen hade efter behandling signifikant minskade depressiva symptom och symptom av posttraumatiskt stress. Föräldrarna hade efter behandling signifikant minskade symptom på depression. Barnen rapporterade signifikant mindre kroppslig bestraffning från föräldrar och mer positivt föräldraskap. De positiva resultaten och den unika modellen som bygger på att hela familjen ingår i behandlingen gör att alla engagerade i projektet vill sprida modellen till Barnahus i landet, till att börja med sex stycken. Detta har påbörjats under 2013. I spridningen av modellen ingår ett forskningsprojekt som är en mer omfattande utvärdering av effekterna av behandlingen.