Nyhetsarkiv

IMG_2413

EU-projektet PROMISE

Publicerad 30 augusti 2017

Den 14 juni hölls slutkonferens i Bryssel för EU-projektet PROMISE (Promoting Multidisciplinary Interagency Services for Child Victims of Violence) som Barnahus Linköping är med i sedan oktober 2015, som partner. Syftet med PROMISE…

Läs mer

IMG_2883

Traumamedveten omsorg (TMO)

Publicerad 30 augusti 2017

Traumamedveten omsorg handlar om kunskap och färdigheter för vuxna som arbetar direkt med barn och ungdomar som varit med om svåra påfrestningar och trauma. Barnahus Linköping erbjuder 2-dagarsutbildningar i TMO, riktat till…

Läs mer

Standardbild

Öppna studiebesök

Publicerad 16 maj 2017

Barnahus Linköping erbjuder studiebesök vid två tillfällen varje termin. Under våren 2018 finns dessa tider: Fredagen den 9 mars, kl 13.00 – 14.30 Måndagen den 14 maj, kl 13.00 – 14.30 Anmälan sker…

Läs mer

Standardbild

Barnahusdagen 2017

Publicerad 16 maj 2017

Årets Barnahusdag ägde rum den 19 oktober. Vi tackar alla deltagare och hoppas ni fick en intressant dag. På förmiddagen pratade forskaren Åse Langballe om ungdomars och föräldrars upplevelser om bemötandet från polis…

Läs mer

Standardbild

Samtal med barn – utbildning

Publicerad 14 december 2016

Barnahus Linköping anordnar årligen utbildning i samtal med barn. Ny utbildningsomgång startade i september 2017. Utbildningen riktar sig till socialsekreterare i de 9 samverkanskommunerna och den är kostnadsfri. Ny utbildning beräknas…

Läs mer

31189914692_2067518967_o

EU-konferens och besök av Drottning Silvia.

Publicerad 14 december 2016

Inom ramen för det pågående EU-projektet PROMISE, hölls en konferens i Linköping den 28 november. Dagen efter besökte deltagarna vårt Barnahus. De 60-tal deltagarna kom från ca 15 olika länder i Europa. Med anledning…

Läs mer

framsida bok

Barnahus-boken

Publicerad 22 januari 2016

Barnahus Linköping har, tillsammans med illustratör Bettina Johansson, utarbetat en bok om våld i familjen. Boken är uppdelad i två delar. Den första delen handlar om Barnahus och processen som startar…

Läs mer

Standardbild

Nationellt kunskapscenter, Barnafrid

Publicerad 18 mars 2015

I augusti 2014 gav Regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att göra en utlysning bland statliga universitet och högskolor i Sverige och föreslå vilket av dessa som bör få i uppdrag att…

Läs mer

Standardbild

Landets bästa Barnahus!

Publicerad 18 november 2014

Rädda Barnen (Åsa Landberg) och Linköpings Universtitet (Carl Göran Svedin) har, med ekonomiskt stöd från Brottsofferfonden, gjort en kvalitetsgranskning av barnahusen i Sverige. Kartläggningen gjordes under 2012 och 2013 och skedde…

Läs mer