Barnahus i Sverige


Det finns idag drygt 30 Barnahus i Sverige. Tidigare fanns här länkar till de olika Barnahusen, men på grund av det är svårt att hålla kontaktuppgifter aktuella hänvisas istället till kunskapscentret Barnafrid som har sändlista och kontaktuppgifter till samtliga Barnahus i Sverige.