Landets bästa Barnahus!

Rädda Barnen (Åsa Landberg) och Linköpings Universtitet (Carl Göran Svedin) har, med ekonomiskt stöd från Brottsofferfonden, gjort en kvalitetsgranskning av barnahusen i Sverige.

Kartläggningen gjordes under 2012 och 2013 och skedde utifrån 11 olika kriterier, där både nödvändiga komponenter samt poängsatta komponenter ingick.Barnahus Linköping uppfyllde samtliga nödvändiga poäng samt fick högst poäng i landet på de poängsatta komponenterna.

Vi tycker naturligtvis att detta är mycket hedrande och är glada över att tillhöra en så bra fungerande verksamhet! Det inspirerar oss att bibehålla en god kvalité och att utvecklas ytterligare. Vi hoppas också på någon slags återkommande uppföljning av kvalitésgranskningen. Inom det EU-projekt som Barnahus Linköping deltar i (PROMISE), arbetas för en liknande mall att utgå ifrån för att kunna utvärdera sin verksamhet. Under hösten kommer denna att vara klar för publikation och lägges då ut på vår hemsida.
Tack alla samarbetspartners! Läs gärna: Inuti ett Barnahus.

Fler nyheter