Landets bästa Barnahus!

Rädda Barnen (Åsa Landberg) och Linköpings Universtitet (Carl Göran Svedin) har, med ekonomiskt stöd från Brottsofferfonden, gjort en kvalitetsgranskning av barnahusen i Sverige.

Kartläggningen gjordes under 2012 och 2013 och skedde utifrån 11 olika kriterier, där både nödvändiga komponenter samt poängsatta komponenter ingick. Barnahus Linköping uppfyllde samtliga nödvändiga poäng samt fick högst poäng i landet på de poängsatta komponenterna.

Vi tycker naturligtvis att detta är mycket hedrande och är glada över att tillhöra en så bra fungerande verksamhet! Det inspirerar oss att bibehålla en god kvalité och att utvecklas ytterligare. Inom det EU-projekt som Barnahus Linköping deltar i (PROMISE I och II), har det arbetats fram en liknande mall att utgå ifrån för att kunna utvärdera sin verksamhet. Länk till denna och andra användbara dokument hittar du under fliken EU-projektet PROMISE.

Tack alla samverkanspartners! Läs gärna: Inuti ett Barnahus.

Nu är en ny utvärdering på gång, vilket vi tycker är mycket positivt. Enligt regeringsbeslut januari 2018, har Barnafrid fått i uppdrag att utvärdera barnahusverksamheterna i Sverige. Uppdraget ska redovisas till Regeringen senast 31 mars 2019.

Fler nyheter