Personal


I teamet ingår två socionomer, en psykolog, en samordnare och en teamassistent. Teamet har ett nära samarbete med övriga berörda instanser som är aktiva i sociala, rättsliga och barnmedicinska utredningar; åklagarmyndigheten, polismyndigheten, socialtjänsten, barnpsykiatrin, barn- och ungdomssjukhuset, rättsmedicinalverket samt kvinnokliniken.

Huvuduppgifter:

  • Att på olika sätt arbeta för samverkan mellan de i utredningar ingående parter
  • Medverka i samråd och förhör
  • Krisstöd till barn och föräldrar
  • Konsultation/handledning
  • Kompetens- och metodutveckling
  • Traumafokuserade utredningar på remiss från socialtjänsten
  • Behandling

Vi som arbetar på Barnahus

 

dsc_1873

 

Assistent
Sara Kinberg
Tel 013-26 36 67

Socionom/Leg Psykoterapeut
Anna Nelson
Tel 010-103 50 08

Leg psykolog
Helena Asplund Carlqvist
Tel 010-103 56 08

Samordnare/socionom
Anna Petersson
Tel 010-103 50 46

Socionom
Carina Andersson
Tel 013-26 36 68