Personal


I teamet ingår två socionomer, en psykolog, en samordnare och en teamassistent. Teamet har ett nära samarbete med övriga berörda instanser som är aktiva i sociala, rättsliga och barnmedicinska utredningar; åklagarmyndigheten, polismyndigheten, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomssjukhuset, rättsmedicinalverket samt kvinnokliniken.

Huvuduppgifter:

  • Att, utifrån ett barnperspektiv, på olika sätt arbeta för god samverkan mellan samverkansparter.
  • Medverka i samråd och förhör.
  • Krisstöd till barn och föräldrar.
  • Konsultation/handledning.
  • Kompetens- och metodutveckling.
  • Traumafokuserade utredningar på remiss från socialtjänsten.
  • Behandling i form av KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid misstänkt Barnmisshandel)

Vi som arbetar på Barnahus

DSC_0346

Socionom
Elenor Sjödin
Tel 013-26 36 68

Teamassistent
Sara Kinberg
Tel 013-26 36 67

Samordnare/socionom
Anna Petersson
Tel 010-103 50 46

Leg. psykolog
Helena Asplund Carlqvist
Tel 010-103 56 08

Socionom/leg. psykoterapeut
Anna Nelson
Tel 010-103 50 08